บ้านแม่สูนน้อย นำเที่ยวแบบ OTOP นวัตวิถี

ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


2020-03-02 13:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 831

ชุมชนเกษตรกรรม อัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เหมาะสำหรับ คนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติ และความเป็นชุมชน สมัยแต่ก่อน

เห็นวิถีชีวิตคนเมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศชนบท พร้อมกับดื่มด่ำ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน มีโฮมสเตย์ที่พัก อาหาร กิจกรรมที่หลากหลาย


ปั่นจักรยานยามเย็น ชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือจะเดินชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไหว้พระขอพร กับพระธาตุทันใจ 

เห็นวิถีชีวิตคนเมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศชนบท พร้อมกับดื่มด่ำ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน มีโฮมสเตย์ที่พัก อาหาร กิจกรรมที่หลากหลาย

สินค้า OTOP

กดที่รูปภาพ เพื่อช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Trader เชียงใหม่

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0