ประธาน OTOP Trader เชียงใหม่ เยี่ยมชม "ประทิน เครื่องเขิน"


2020-06-04 15:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 182

OTOP Trader Chiang Mai
วันที่ 9 ก.ค. 63 นายประกิตติ์ โกสุรัตน์ ประธาน OTOP Trader เชียงใหม่ พร้อมด้วย เลขาฯ OTOP Trader เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม "ประทิน เครื่องเขิน"

ในวาระนี้ OTOP Trader เชียงใหม่ ได้เข้าไปส่งเสริม การขายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย "ออนไลน์" ผ่าน เว็บไซต์ www.OTOPTraders.com 

OTOP Trader Chiang Mai

โดยคุณประทิน ศรีบุญเรือง ทายาท ครูประเทือง สมศักดิ์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2558 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม ภายในร้าน และกระบวนการผลิต แบบทำมือ (Hand Made) 

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0