เรือสำเภอจีน

เรือจำลอง เสริมฮวงจุ้ย เรียกทรัพย์


2020-04-14 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 194

เรือสำเภอจีน
"ผู้ที่มีเรือไว้ ในครอบครอง ชีวิตจะประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และอุดมสมบูรณ์ ด้วยความมั่งคั่ง" อี้ ฝาน เฟิง ซุ่น เรือสำเภาจีน ใบเรือทำจาก ผ้าใยไหม ใบเรือ 9 ใบ ตัวเรือทำจาก ไม้สักทอง เป็นสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และความอุดมสมบูรณ์ โมเดลเรือขนาด 11 x 55 x 45 ซม.

2,961 บาท

(สินค้าหมด!)


"ผู้ที่มีเรือไว้ในครอบครอง ชีวิตจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง และอุดมสมบูรณ์ด้วยความมั่งคั่ง"

เรือสำเภอจีน เรือจำลอง เสริมฮวงจุ้ย เรียกทรัพย์

การจัดวางเรือจำลอง ตามหลักศาสตร์ฮ้วงจุ้ย

ทิศของปากัว จะมีด้วยกันอยู่ 2 ทิศ   • ทิศเหนือ (ธาตุน้ำส่งเสริมธาตุไม้)” 


โดยทิศเหนือ จะเป็นเรื่องของการงาน และความก้าวหน้าในชีวิต มีธาตุน้ำเป็นธาตุประจำทิศ หากวางเรือที่ทิศนี้ จะเป็นการส่งเสริมในด้านการเจรจาทำธุรกิจ รวมไปถึงการเดินทางไปต่างประเทศบ่อย


  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ธาตุไม้ส่งเสริมธาตุไม้) 


ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุประจำเป็นธาตุไม้ การวางเรือที่ทิศนี้ จะช่วยส่งเสริมในด้าน การค้าขาย เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย หรือเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง

ของใช้-ของประดับตกแต่ง OTOP Trader Chiang Mai

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0