โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน✈️


2020-07-14 09:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 952

เพื่อกระตุ้น การใช้จ่าย ภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยว ภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงาน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของประเทศในองค์รวม

มีเพียง 5 ล้านสิทธิ์เท่านั้น


✔️ ส่วนลดที่พัก 40%

✔️ รับคูปอง มูลค่า 600 บาทต่อวัน

✔️ คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40%


ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563


🔷ภาคประชาชน เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

🔷ภาคกิจการ เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0