ถนนคนเดิน ผสานนวัตกรรม อัตลักษณ์คนเมือง

กาดกองเก่า ล่ามช้าง ถนนคนเดิน วันศุกร์ เชียงใหม่


2020-02-14 20:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 413

"กาดกองเก่า ล่ามช้าง ถนนคนเดิน วันศุกร์ เชียงใหม่" ถนนคนเดิน ที่ผสานนวัตกรรม ผสมอัตลักษณ์คนเมืองเหนือ โดยชุมชนล่ามช้าง ร่วมกับ OTOP Trader เชียงใหม่ ได้คัดเลือก ผปก. มาแสดงร้านค้า ในรูปแบบใหม่ แสดงสินค้า 71 รายการ 71 ร้านค้า เพื่อแสดงอัตลักษณ์ ของเชียงใหม่บ้านเฮา
ทุกวันศุกร์ พบกันที่นี่ 16.00-22.00 น. 

⁣สินค้าแนะนำ

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0