ขอเชิญร่วมสนับสนุนสายสะพาย ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563


2020-11-29 00:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

การประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 รอบ 30 คนสุดท้าย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมร่วมสนับสนุนสายสะพาย ผู้เข้าประกวด งบประมาณ 25,000 บาท โดยสาวงามผู้เข้าประกวด จะสวมใส่สายสะพายหน่วยงานของท่าน ขึ้นประกวด และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย

กิจกรรมเก็บตัวผู้ประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2563 และจัดประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 รอบตัดสิน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุน สายสะพายผู้เข้าประกวดรอบ 30 คนสุดท้าย

  1. สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2563 สวมใส่สายสะพายหน่วยงานของท่าน ขึ้นประกวดในรอบ ขวัญใจเชียงใหม่ ในงาน Chiang Mai Gala Night พร้อมประกวดในรอบ Prelimnary Competition มูลค่าประชาสัมพันธ์/มูลค่าสื่อที่ได้รับ : 50,000 บาท
  2. พิธีกรกล่าวขอบคุณ พร้อมขึ้นโลโก้หน่วยงาน / องค์กร สินค้า และเครดิตในการสนับสนุนการประกวดขวัญใจ เชียงใหม่ ในงาน Chiang Mai Gala Night มูลค่าประชาสัมพันธ์/มูลค่าสื่อที่ได้รับ : 30,000 บาท
  3. ตั๋วเข้าชมการประกวดรอบขวัญใจเชียงใหม่ จ านวน 2 ใบ ในงาน Chiang Mai Gala Night มูลค่าประชาสัมพันธ์/มูลค่าสื่อที่ได้รับ : 4,000 บาท
  4. ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพ ร่วมกับสาวงามที่เข้าร่วมประกวดในนาม บริษัท / ห้างร้าน เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ มูลค่าประชาสัมพันธ์/มูลค่าสื่อที่ได้รับ : 50,000 บาท
  5. ให้สิทธิ์ขึ้นโลโก้หน่วยงาน / องค์กร / สินค้า บนฉากหลัง Photo Back Drop ในการประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2563 รอบ ขวัญใจเชียงใหม่ ในงาน Chiang Mai Gala Night มูลค่าประชาสัมพันธ์/มูลค่าสื่อที่ได้รับ : 50,000 บาท
  6. ให้สิทธิขึ้นเครดิตโลโก้หน่วยงาน ช่วงท้าย Live Facbook Fanpage นางสาวไทย – Miss Thailand ในการ ประกวดรอบ ขวัญใจเชียงใหม่ ในงาน Chiang Mai Gala Night มูลค่าประชาสัมพันธ์/มูลค่าสื่อที่ได้รับ : 50,000 บาทรวมมูลค่าสื่อที่ได้รับและสิทธิประโยชน์ 234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สนใจร่วมสนับสนุนสายสะพาย ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ลงทะเบียนจองสิทธิ Link นี้ https://bit.ly/สายสะพายผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563


หรือโทรติดต่อ 063-786-8856 Email : [email protected]


สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ | Chiang Mai Tourism Business Association

264/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0