COVID-19 มีชีวิตอยู่บนธนบัตร ได้กี่วัน?


2020-03-30 18:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

ประเด็นเรื่อง การแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านทางการสัมผัสธนบัตร เป็นประเด็น ที่มีคนให้ความสำคัญ กันมากขึ้น ล่าสุดที่ทางการของประเทศจีน ได้สั่งให้มีการเก็บธนบัตร มาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อใหม่ จึงมีคำถามกันว่า COVID-19 มีชีวิตอยู่บนธนบัตร ได้กี่วัน?

COVID-19 อาจอยู่ได้ บนพื้นธนบัตร เป็นเวลา สองสามชั่วโมง หรือนานถึงหลายวัน  ทั้งนี้อาจแตกต่างไป ตามสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน ตามอุณหภูมิ หรือความชื้น ของสิ่งแวดล้อม

COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงอยู่ “เชื้อไวรัส” ที่มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก นพ.พิเชษฐ บัญญัติ แทพย์เวชศาสตร์ป้องกัน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า

ละอองฝอยน้ำมูก?

 เชื้อไวรัสที่อยู่ใน ละอองฝอยน้ำมูก น้ำเสมหะ น้ำลาย และน้ำตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที

ในน้ำ?

เชื้อไวรัส มีชีวิตอยู่ ในน้ำได้นาน 4 วัน 

บนวัสดุ ต่างๆ?

เชื้อไวรัส มีชีวิตอยู่ บนวัสดุ ต่างๆ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้นาน  7-8 ชั่วโมง

ผ้า หรือกระดาษทิชชู่?

เชื้อไวรัส อยู่ในผ้า หรือกระดาษทิชชู่ ได้นาน 8-12 ชั่วโมง

วัสดุพื้นเรียบ?

เชื้อไวรัส อยู่บน วัสดุพื้นเรียบ ได้นาน 24-48 ชั่วโมง 

ในตู้เย็น?

ในตู้เย็น ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัส อาจอยู่ได้ นานถึง 1 เดือน 

เชื้อไวรัส มีชีวิตอยู่ ในน้ำได้นาน 4 วัน 

ในตู้เย็น ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัส อาจอยู่ได้ นานถึง 1 เดือน 


ทั้งนี้ประเมินจากลักษณะเชื้อไวรัสอื่นๆ ด้วย เช่น เชื้อไวรัสโรค SARS และโรค MERS  ไม่ใช่เฉพาะไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

otoptradercm@gmail.com 092-497-9744 Line : romtum1

0