• อาหาร

 • GOLDEN BEE GIFT SET : พร้อมถุงรักษ์โลก🎁

  GOLDEN BEE GIFT SET : พร้อมถุงรักษ์โลก🎁

  650 บาท

  GOLDEN BEE GIFT BASKET : GOLD🎁

  GOLDEN BEE GIFT BASKET : GOLD🎁

  1,528 บาท

  GOLDEN BEE GIFT BASKET : SPECIAL🎁

  GOLDEN BEE GIFT BASKET : SPECIAL🎁

  2,020 บาท

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 360 กรัม

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 360 กรัม

  150 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย คัดพิเศษ 30 kg. บรรจุแกลลอน

  น้ำผึ้งดอกลำไย คัดพิเศษ 30 kg. บรรจุแกลลอน

  7,825 บาท

  น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ 30 kg. บรรจุแกลลอน

  น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ 30 kg. บรรจุแกลลอน

  3,775 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย 30 กิโลกรัม บรรจุแกลลอน

  น้ำผึ้งดอกลำไย 30 กิโลกรัม บรรจุแกลลอน

  4,025 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย 7,000 กรัม บรรจุแกลลอน

  น้ำผึ้งดอกลำไย 7,000 กรัม บรรจุแกลลอน

  1,525 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย 1,500 กรัม บรรจุแกลลอน

  น้ำผึ้งดอกลำไย 1,500 กรัม บรรจุแกลลอน

  340 บาท

  Ginseng Honey

  Ginseng Honey

  215 บาท

  ขนมเปี๊ยะ

  ขนมเปี๊ยะ

  150 บาท

  เค้กสับปะรดไต้หวัน 🍍Pineapple pastry

  เค้กสับปะรดไต้หวัน 🍍Pineapple pastry

  135 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย 500 กรัม แบบขวดบีบ

  น้ำผึ้งดอกลำไย 500 กรัม แบบขวดบีบ

  170 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย 100 กรัม ขวดบีบ

  น้ำผึ้งดอกลำไย 100 กรัม ขวดบีบ

  55 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย แบบขวดบีบ 160 กรัม

  น้ำผึ้งดอกลำไย แบบขวดบีบ 160 กรัม

  65 บาท

  Bee Pollen Refill

  Bee Pollen Refill

  450 บาท

  Fresh Royal Jelly 100g.

  Fresh Royal Jelly 100g.

  380 บาท

  Fresh Royal Jelly 250g.

  Fresh Royal Jelly 250g.

  870 บาท

  Fresh Royal Jelly 500g.

  Fresh Royal Jelly 500g.

  1,700 บาท

  เกสรผึ้ง 150 กรัม

  เกสรผึ้ง 150 กรัม

  185 บาท

0