• อาหาร

 • เกสรผึ้ง

  เกสรผึ้ง

  420 บาท

  Fresh Royal Jelly

  Fresh Royal Jelly

  315 บาท

  น้ำผึ้งแบบฝาจุก จากดอกลำไย

  น้ำผึ้งแบบฝาจุก จากดอกลำไย

  240 บาท

  น้ำผึ้งในรวงผึ้ง

  น้ำผึ้งในรวงผึ้ง

  135 บาท

  น้ำผึ้งบรรจุแกลลอน จากดอกไม้ป่า

  น้ำผึ้งบรรจุแกลลอน จากดอกไม้ป่า

  1,300 บาท

  น้ำผึ้งแบบแกลลอน จากดอกลำไย

  น้ำผึ้งแบบแกลลอน จากดอกลำไย

  340 บาท

  Bee Pollen Refill

  Bee Pollen Refill

  450 บาท

  ผลิตภัณฑ์เกสรผึ้ง แคปซูล

  ผลิตภัณฑ์เกสรผึ้ง แคปซูล

  125 บาท

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า แบบฝาจุก

  น้ำผึ้งดอกไม้ป่า แบบฝาจุก

  225 บาท

  น้ำผึ้งแบบหลอดบีบ จากดอกลำไย

  น้ำผึ้งแบบหลอดบีบ จากดอกลำไย

  62 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไย แบบซอง

  น้ำผึ้งดอกลำไย แบบซอง

  180 บาท

  ขนมเปี๊ยะ

  ขนมเปี๊ยะ

  120 บาท

  น้ำผึ้งดอกลำไยหกเหลี่ยม

  น้ำผึ้งดอกลำไยหกเหลี่ยม

  120 บาท

  นมผึ้งจากธรรมชาติ อัดเม็ด แบบซอง

  นมผึ้งจากธรรมชาติ อัดเม็ด แบบซอง

  100 บาท

  พรอพอลิส สำหรับทาน

  พรอพอลิส สำหรับทาน

  900 บาท

  น้ำผึ้งรวง

  น้ำผึ้งรวง

  180 บาท

  นมผึ้ง แคปซูล

  นมผึ้ง แคปซูล

  845 บาท

  รวงผึ้งสด

  รวงผึ้งสด

  210 บาท

  ชุดน้ำผึ้งในถ้วย จากดอกลำไย

  ชุดน้ำผึ้งในถ้วย จากดอกลำไย

  290 บาท

  น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่หกเหลี่ยม

  น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่หกเหลี่ยม

  120 บาท

0