กาดกองเก่า ล่ามช้าง ถนนคนเดิน วันศุกร์ เชียงใหม่

OTOP Trader Chiang Mai - โอทอป เทรดเดอร์ ศูนย์กระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่


2020-01-25 00:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,534

อารยธรรมล่ามช้าง กาดกองเก่า
ขอเชิญชวน เตียวแอ่ว ถนนคนเดินกาดกองเก่า ล่ามช้าง ในแบบ ชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ตั้งแต่เวลา สี่โมงแลง ถึงสี่ทุ่ม

ทุกวันศุกร์ พบกันที่นี่ 16.00-22.00 น.


ถนนคนเดินวันศุกร์

โดย ชุมชนวัดล่ามช้าง ร่วมกับ OTop Trader เชียงใหม่

  • แอ่วกาดกอง อารยธรรมล่ามช้าง
  • แอ่วกาดกอง อารยธรรมล่ามช้าง
  • แอ่วกาดกอง อารยธรรมล่ามช้าง

ชุมชนล่ามช้าง

ชุมชนล่ามช้าง เป็นชุมชนเก่าแก่ ของจังหวัดเชียงใหม่ มานานกว่า 600 ปี และเป็นชุมชน ขนาดใหญ่ มีบ้านเรือน มากกว่า 900 ครัวเรือน ทางกรรมการชุมชน และ OTOP Trader เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าชุมชน ควรจะเก็บรักษาอารยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาไว้ เพื่อสืบทอดต่อไป จึงได้จัดทำ “กาดกองเก่า อารยะธรรมล่ามช้าง” ขึ้น เพื่อจะได้ ให้ชาวชุมชนล่ามช้าง และชุมชนข้างเคียง นำอาหาร และสินค้า มาจำหน่าย ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชื่อมโยงเส้นทาง ในการท่องเที่ยว ให้มีความโดดเด่น อีกทั้งสร้าง และพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถ ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอด การบริหารจัดการชุมชน อย่างเหมาะสม

สินค้าแนะนำ⁣⁣

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0