น้ำผึ้งแท้ จากเกสรดอกลำไย

Longan Honey


2020-02-23 21:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

น้ำผึ้งแท้ จากเกสรดอกลำไย
น้ำผึ้ง บริสุทธิ์ น้ำผึ้งแท้ 100% จากเกสร ดอกลำไย โดยควบคุม การเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางธรรมชาติ ทำให้ได้น้ำผึ้ง ที่มีเอกลักษณ์ มีรสชาติหวาน มีความหอมละมุน อุดมไปด้วย สาอาหารและวิตามิน ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ขนาด 600 g.

180 บาท


OTOP Trader เชียงใหม่

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

otoptradercm@gmail.com 092-497-9744 Line : romtum1

0