OTOP นวัตวิถี

มัคคุเทศก์ ออนไลน์ OTOP Chiag Mai Trader


2020-01-25 00:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,084

“OTOP นวัตวิถี” เป็นการเอาวิถีชีวิต ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ เป็นการพัฒนา แบบระเบิด จากภายใน สนับสนุน ให้คนในท้องถิ่น ลุกขึ้นมา พัฒนาชุมชน ของตนเอง ให้เข้มแข็ง ดึงอัตลักษณ์ ชุมชนตั้งเดิม ที่เน้นความเรียบง่าย ซึ่งดำเนินมา หลายชั่วอายุคน มาสร้างเสน่ห์ ให้นักท่องเที่ยว ประทับใจ พร้อมมีสินค้า ที่เกิดจากภูมิปัญญา ของคนในชุมชน ติดไม้ติดมือ กลับบ้านไปด้วย
ดึงภูมิปัญญา-วิถีชีวิต เพิ่มรายได้ชุมชนยั่งยืน

การขับเคลื่อนประเทศ ให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนประเทศ ในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยอาศัย การดำเนินงาน แบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ความยั่งยืน

⁣⁣

สินค้า OTOP
กดที่รูปภาพ เพื่อช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Trader เชียงใหม่
สินค้าแนะนำ
ชุดของขวัญ
โปรโมชัน ประจำเดือน
อาหาร Food
เครื่องดื่ม Beverage
ผ้า และ เครื่องแต่งกาย Fabric And Apparel
ของใช้ ของประดับตกแต่ง Apparatus And Decoration
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร Herbal (Non Food)

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0